De basis voor ons onderwijs is veiligheid en geborgenheid. Wij dragen zorg voor een goed pedagogisch klimaat, daarin dagen we het kind uit, ondersteunen en vertrouwen het kind. Dan zal een kind uit zichzelf kunnen leren.

Veiligheid en geborgenheid op
OBS Meester Siebering

Op Openbare Basisschool Meester Siebering in Nieuw Balinge, doet ieder kind bij ons die kennis en vaardigheden op die nodig zijn om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden. Wij proberen het zelf-lerend vermogen van kinderen uit te dagen.

Tiny Veenbaas
directeur

Susan de Graaf
schoolcoördinator